Çevre ve FSC Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Çevrenin korunması için gereken tüm kurallara uymak,

• Çevre kirliliği oluşturacak risklere karşı önlem almak ,

• Çalışanları çevre bilincine karşı sürekli eğitmek,

• Doğal kaynakların maximum kullanımın sağlamak,

• Geri dönüştürülebilecek atıkların düzgün toplanıp yeniden kullanımını sağlamak,

• Atıkların düzgün toplanarak zararsız hale getirilmesini sağlamak.

FSC POLİTİKAMIZ

Firmamız FSC sertifikasına sahip olan tedarikçiler tarafından sağlanan ham madde ve yarı mamül maddeleri kullanmaktadır.

Firmamız ve tedarikçilerimiz FSC tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığını taahhüt eder.

• Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması,

• Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insani hakların ihlali,

• Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi,

• Doğal orman alanlarının platasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü,

• Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması,

• Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklerasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri’nin herhangi birinin ihlali.